Gençomü 2.Öğrenci Kongresi

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK TOPLULUĞU

GENÇOMÜ 2. ÖĞRENCİ KONGRESİ

3 Mart'ta Şehitler Abidesi Gezisi Olacaktır.
GENÇOMÜ
Düzenleyici
-285Gün 00Saat -51Dakika -37Saniye
SON KAYIT TARİHİ: 25 ŞUBAT 2019

Konuşmacı Hocalar

Prof. Dr. Nermin GÖZÜKIRMIZI

Prof. Dr. Nermin GÖZÜKIRMIZI

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ/MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ

TÜBİTAK Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü’nde bitki biyoteknolojisi danışmanı olarak görev yapmış ve Stratejik Bitki Biyoteknolojisi Birimi’ni kurmuştur. Çok sayıda yurdumuz kökenli bitkinin doku kültürü ve gen transfer sistemlerini optimize eden bir grubun lideri olarak çalışmalarını sürdürmüştür.  Son yıllardaki araştırmaları somatik genom varyasyonları, retrotransposonlar, endogen retrovirüsler ve kodlama yapmayan uzun RNA’lar üzerinedir. Çalışmalarını yeni biyoteknolojik sistemlerin yurdumuzda uygulamaya sokulması yönündeki çabalarla sürdürmektedir.

Kongremizde ‘Kodlama yapmayan RNA’lar’ adlı sunumu yapacaktır

Prof. Dr. Uğur SEZERMAN

Prof. Dr. Uğur SEZERMAN

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ, BİYOİNFORMATİK

Lisans ve Lisanüstü derecelerini Boğaziçi Üniversitesi Elektronik Mühendisliği ve Biyomedikal Mühendisliğ bölümlerinden aldı. Doktora derecesini Boston Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği bölümünden aldı. 1999 yılına kadar Boston Üniversitesi ve Boğaziçi üniversitelerinde araştırmacı ve öğretim görevlisi olarak çalıştı. Eylül 1999 ve Mart 2015 yılları arasında Sabancı Üniversitesi Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik programlarında çalıştı. Sabancı Üniversitesinde İşlemsel Biyoloji ve Protein Mühendisliği laboratuarlarını kurdu.

Doç. Dr. Utku PERKTAŞ

Doç. Dr. Utku PERKTAŞ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/BİYOLOJİ BÖLÜMÜ

Utku Perktaş, biyocoğrafya ve özellikle de filocoğrafya alanlarında kuşların model organizma olarak kullanıldığı geniş ölçekli çalışmalar yapmaktadır. Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmakta ve aynı zamanda Amerikan Doğa Tarihi Müzesi’nde Research Associate ünvanı ile 10 yılı aşkın süredir araştırmalar yapmaktadır.

2015 yılında filocoğrafya ve ekolojik niş modeli konulu Utku Perktaş’ın editörlerinden biri olduğu ve Avrupa, Kuzey Amerika ve Güney Amerika’da ki 16 farklı üniversiteden 25 bilim insanının katkı koyduğu özel sayı, Çek Cumhuriyeti Bilimler Akademisi tarafından yayınlanmıştır. Utku Perktaş’ın uluslararası işbirlikleri halen devam etmekte ve kendisi Batı Palearktik ve Afrika coğrafyalarını kapsayacak şekilde geniş ölçekli filocoğrafi projeler sürdürmektedir.

Dr. Öğretim Üyesi Kaan YILANCIOĞLU

Dr. Öğretim Üyesi Kaan YILANCIOĞLU

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ, BİYOMÜHENDİSLİK

2000-2002 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünde yükseköğrenimine başladı. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Biyolojik Bilimler bölümünde yükseköğrenimine devam etti. Lisans eğitimi sırasında, Academy of Sciences of the Czech Republic, Yeditepe Üniversitesi, Çapa Tıp Fakültesi’nde araştırmalara katıldı. 2006 yılında lisans eğitiminden başarı ile mezun oldu. Almanya, Charité Tıp Fakültesi, Uluslararası Moleküler Tıp yüksek lisans programından kabul aldı, Sabancı Üniversitesi Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik Bölümünde tam burslu olarak yüksek lisansa başladı. 2008 yılında kolon kanseri hücrelerinde, özgün kemoterapötik moleküllerin indüklediği apoptotik hücre sinyal yolakları üzerine yaptığı yüksek lisans tezi ile eğitiminden başarı ile mezun oldu. Doktora eğitimini Sabancı Üniversitesi’nde biyoteknoloji alanında geri dönüşümlü, sürdürülebilir enerji kaynağı üretimi için mikroorganizmaların genetik, fizyolojik ve biyoteknolojik açıdan değerlendirilmesi isimli tez ile bitirdi. Doktora eğitimi sırasında Toronto Üniversitesin’de ilaç etkileşimleri ve çoklu ilaç dirençli bakteriler üzerine çalışmalar yürüttü, bu alanda yayımlanmış bilimsel makalelerinin yanı sıra kanser biyolojisi, moleküler filogenetik ve biyoçeşitlilik alanında da yayınlanmış bilimsel çalışmaları bulunmaktadır. Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevi yaptı.

İyi derecede İngilizce bilen Yılancıoğlu, Bilimsel çalışmalarını, moleküler biyoloji, biyoteknoloji, farmakoloji (ilaç etkileşimleri), mikrobiyoloji (çoklu ilaç dirençli patojenik mikroorganizmalar), moleküler filogenetik ve biyoçeşitlilik, kanser biyolojisi, sistem biyolojisi alanlarında sürdürmektedir.

Akademik ve bilimsel çalışmalarının yanısıra GOSB TEKNOPARK’ta kurulmuş SynVera İlaç AR-GE Medikal Biyoteknoloji şirketinin kurucu ortaklarındandır. Bu şirket bünyesinde sinerjistik ilaç kombinasyonları patent çalışmalarını sürdürmekte, medikal alanda yenilikçi ve teknoloji üretimine dayalı bilimsel çalışmalar yürütmektedir.

Dr. Cihan AYDIN

Dr. Cihan AYDIN

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ

1984, Bursa doğumlu olan Yard. Doç. Dr. Cihan Aydın, ilk ve orta öğretimini Bursa’da gerçekleştirmiştir. Lise öğretimi sırasında 9. TÜBİTAK Ulusal Kimya Olimpiyatları’na katılan Dr. Aydın, burada Bronz Madalya elde etmiştir. 2002 yılında Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’ne girmeye hak kazanan Dr. Aydın, 2005 yılında Kimya Bölümü ile çift anadal programına başlamış ve 2007 yılında Onur Derecesi ile Moleküler Biyoloji ve Genetik / Kimya Çift Anadal Programı’ndan mezun olmuştur. Massachusetts Üniversitesi Tıp Fakültesi (UMass Medical School, Worcester, MA, USA) Biyokimya ve Moleküler Farmakoloji alanında doktora yapmaya hak kazanan Dr. Aydın, tez çalışmalarını Prof. Dr. Celia A. Schiffer önderliğinde HIV-1 ve HCV NS3/4A proteazlarında ilaç direnci oluşumunun moleküler mekanizmaları konusunda çalışmıştır. Ayrıca ilaç direnci gelişimini tetiklemeyecek aday ilaç moleküllerinin tasarımlarını ve çoklu ilaç dirençli mutantlara karşı olan aktivitelerinin testlerini gerçekleştirmiştir. 2012 Ağustos ayında tez sevunmasını başarıyla gerçekleştiren Dr. Aydın, bir süre doktora sonrası araştırmalarına Amerika’da devam ettikten sonra 2013 Nisan ayında Türkiye’ye geri dönüş yapmıştır. Boğaziçi Üniversitesi’nde Prof. Dr. Nesrin Özören ve Koç Üniversitesi’nde Prof. Dr. Halil Kavaklı ile doktora sonrası araştırmalarını gerçekleştiren Dr. Aydın, bu süre zarfında özellikle hücre kültürü teknikleri ile ilgili olan tecrübelerini geliştirmiş ve biyolojik saat alanında çalışmalara başlamıştır. Ayrıca çalıştığı bu araştırma gruplarında çeşitli moleküler tekniklerin (lentiviral transdüksiyon, CRISPR, shRNA susturma, vb.) rutin olarak entegrasyonunda öncü olmuştur. Son olarak Dr. Aydın, 2016 Mart ayında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde öğretim üyesi olarak göreve başlamıştır.

Dr. Cihan TAŞTAN

Dr. Cihan TAŞTAN

ACIBADEM CELL LAB

Cihan Taştan, 2011’de ODTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünden ‘Yüksek Şeref’ öğrencisi olarak mezun oldu. Aynı yıl, New York Medical School’da Mikrobiyoloji-İmmunobiyoloji alanlarında Doktora çalışması yapmak üzere tam burslu olarak hak kazandı. Özellikle insan bağışıklık sistemi hücreleri ve vücudumuzda bulunan bakteri türleri arasındaki ilişkiler üzerinde Doktora tez çalışmasını Eylül 2017’de tamamlayarak Ph.D. ünvanını aldı.

Sürdürdüğü çalışmalar sırasında 2015 Ocak ayında The Jackson Laboratory-Genomic Medicine Enstitüsünde Pre-Doctoral Associate ünvanıyla araştırmalarına devam etti. Ve insan bağışıklık sistemi hücrelerinde CRISPR genom modifikasyonu tekniklerini geliştirme projesinde görev aldı.

Doktora çalışmasında, insan bağışıklık sisteminin şimdiye kadar tespit edilmemiş bir mikropları tanıma mekanizması keşfetti ve bilimsel makalesini Doktora çalışması olarak Nature Mucosal Immunology dergisinde yayınlanmak üzere yolladı. Ayrıca CRISPR genom modifikasyon teknikleriyle bağışıklık sistemimizin çalışma mekanizmasını anlamak ve bu yöntemle, kansere karşı daha dirençli ve etkili bir saldırı geliştirebileceğimizi anlatan bir diğer bilimsel makalesini de The Journal of Immunology dergisinde yayınlanmak üzere başvuru yaptı. Bu çalışmalardan yola çıkarak Ekim 2017’de Akut lenfoblastik lösemi (ALL) hastalığına karşı CAR-T hücre terapisi geliştirmek üzere Acıbadem LabCell’de AR-GE Danışmanı olarak çalışmalara başladı.

Aynı zamanda, mikroflora çalışmalardan yola çıkarak, bal arılarının sağlığının korunması ve bal verimlerinin arttırılması amacıyla doğal probiyotik mikrobiyal kokteyller üretmek amacıyla Noah’s Ark Biyoteknoloji a.ş.’yi TUBİTAK 1512 Girişimcilik desteğiyle ortak-kurucu olarak açtı.

Dr. Erdinç SEZGİN

Dr. Erdinç SEZGİN

OXFORD ÜNİVERSİTESİ
Your Title
Dr. Erdinç Sezgin 11 Mart 1985 tarihinde doğmuştur. 2004 yılında İstanbul Yeditepe Üniversitesinde Genetik ve biyomühendislik eğitiminin ardından Almanya Dresden’de doktora yapmıştır. Ardından  Max Plank Hücre Biyolojisi ve Genetiği Enstitüsünde bir yıllık deneyiminin takibinde Avrupa Birliği Burs Programları yardımıyla Oxford Üniversitesinde doktora sonrası araştırmalara başlamıştır ve hala devam etmektedir. Araştırma projeleri bağışıklık sistemi hücrelerinin nasıl çalıştığını fizik metodları kullanarak anlamak üzerinedir. Yüksek çözünürlüklü mikroskoplar ve sentetik biyoloji kullanarak kanserle savaşan T-hücreleri ve alerjiye sebep olan mast hücrelerinin moleküler düzeyde nasıl çalıştığını anlamayı amaçlamaktadır. Girişimci kişiliği ve başarılı çalışmaları sayesinde iki kere Excellence Ödülü, Oxford Görüntü Ödülü ve benzeri bir çok ödül almıştır. Ayrıca Science Matters, Journal Of Physics Communications’da editörlük yapmaktadır.

Dr. Sercan KARAV

Dr. Sercan KARAV

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK

1985 yılında Ankara’da doğdu. 2003-2007 yılları arasında Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nde yüksek öğrenimini tamamladı. 2007-2008 yılları arasında gıda kimyası üzerine yüksek lisansını tamamladıktan sonra, University of California, Davis, Food Science and Technology departmanından doktora kabulü aldı. Doktora çalışmalarını bağırsak mikroflorası, rekombinant DNA teknolojisi ve enzimoloji alanında gerçekleştirerek 2014 yılında doktora eğitimini tamamladı. 2014-2015 yılları arasında University of California Davis, Kimya Mühendisliği Bölümünde biyoreaktör tasarımı ve 2015-2016 yılları arasında ileri kütle spektrometresi üzerine doktora sonrası çalışmalarını gerçekleştirdi. 2017 yılında Çanakkale Onsekiz Mart, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde öğretim üyesi olan Dr. Sercan Karav, yürütücüsü olduğu Tübitak ve Amerika sanayi işbirliği projelerinde, metagenomiks, glikomiks ve  proteomiks gibi farklı yaklaşımları kullanarak bağırsak mikroflorası kökenli yeni enzimlerin keşfi, yeni prebiyotik kaynakların geliştirilmesi ve sağlıklı yaşam için mikrobiyom jel tasarımı üzerine çalışmaktadır.

GENÇOMÜ 1. Öğrenci Kongresi İstatistikleri

1
Toplam Başvuru
1
kATILIMCI
1
FARKLI ÜNİVERSİTE
1
farklı bölüm

İletişim

Yer

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi/Troya Kültür Merkezi 

e-mail

iletisim@gencomu.org

gün & saat

1-2 MART CUMA-CUMARTESİ 10:00 – 17:00